Polska   |   malopolskie   |   limanowski BIP  | Podwórko IAP | Poczta    
Strona główna > Aktualnosci
     
: odwiedzin serwisu-> NOWE DEKLARACJE ŚMIECIOWE

Urząd Gminy w Łukowicy informuje o konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze wzrostem opłat od dnia 01.07.2014 r. Stawka za zbieranie odpadów w sposób selektywny wynosi 4 zł. miesięcznie od osoby, w sposób zmieszany 6 zł. miesięcznie od osoby.
Druki Deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy na stronie internetowej urzędu oraz u sołtysów wsi .
Wypełnione i podpisane deklaracje można składać w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów wsi do dnia 30.06.2014 r.
Niezłożenie deklaracji przez właścicieli nieruchomości skutkować będzie naliczeniem opłaty w drodze decyzji według posiadanych przez Urząd danych.

 

Deklaracja dla mieszkańców

Deklaracja dla przedsiębiorców

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Łukowica

 

Utworzony:2014-06-04 13:42:21
Autor:IAP - PORTAL 2 - UG ŁUKOWICA wszelkie prawa zastrzeżone © 2007