Polska   |   malopolskie   |   limanowski BIP  | Podwórko IAP | Poczta    
Strona główna > Korespondencja Wójta
     
: odwiedzin serwisuSzanowni młodzi mieszkańcy wsi Świdnik

 

 

Cieszę się, że interesujecie się życiem gospodarczym Waszej wsi, a zarazem gminy. Tak wysypisko śmieci jak i oczyszczalnia ścieków jest również potrzebna mieszkańcom Waszej wsi i myślę, że powinniśmy się cieszyć, że infrastruktura tego typu rozwija się u nas – z zastrzeżeniem, że dba się o jej właściwą eksploatację !!!

Odnośnie lokalizacji kurnika na bazie byłej cegielni informuję, że sprawę rozpatruje Wojewódzki Sąd Administracyjny i oczekujemy na orzeczenie sądu.

Staram się sprostać potrzebom mieszkańców i skrucha w sprawie budowy boiska sportowego /stadion/ jest – czego dowodem są podjęte działania jak: wytyczenie 2-ch hektarów gruntu naprzeciw Szkoły Podstawowej; aktualnie trwa legalizacja map w Starostwie Powiatowym, następnie zlecona będzie dokumentacja, która pozwoli na złożenie wniosku o środki finansowe do jednego z programów prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Procedury są długie i kosztowne zatem bardzo Was proszę o zrozumienie i cierpliwość bo wszystko jest na dobrej drodze i pod kontrolą.

 

 

Łączę pozdrowienia

Wójt Gminy

Czesława Rzadkosz

IAP - PORTAL 2 - UG ŁUKOWICA wszelkie prawa zastrzeżone © 2007